De huurder dient zijn voertuig in degelijke en propere staat binnen te brengen.

Het voertuig moet ontdaan zijn van al zijn vloeistoffen, zoals zuiver water, afvalwater, wc, enz…

Voor het binnenbrengen moeten de gasflessen uit het voertuig verwijderd zijn. Indien LPG installatie aanwezig, dient deze dichtgedraaid te zijn. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder  

De eigenaar van het voertuig is verplicht voldoende verzekerd te zijn. Minimum BA en eventueel omnium voor het gestalde voorwerp. 

SW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, Ook die zijn veroorzaakt door het stallen van een voertuig door de eigenaar zelf, niet aan zijn eigen voertuig noch aan het voertuig van derden. Of te gevolge van hagel, storm, brand, Diefstal, water enz… 

Op uitdrukkelijke vraag van de klant kan er een beschrijving met eventueel foto’s of film gemaakt worden van het voertuig. Voordat overgegaan wordt tot stalling.

Alle gebruikte materialen zoals kabels, druppelaars enz… moeten voorzien  zijn van het CE keuringsmerk.