Voor de stalling zal worden nagekeken of het voertuig in degelijke en propere staat is.

Het voertuig moet ontdaan zijn van al zijn vloeistoffen zoals zuiver water, afvalwater, wc, enz…

De gasflessen moeten uit het voertuig verwijderd zijn. Indien LPG installatie aanwezig, dient deze dichtgedraaid te zijn voor het binnenbrengen. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke schade die zijn veroorzaakt door het stallen van een voertuig door de eigenaar zelf, niet aan zijn eigen voertuig noch aan het voertuig van derden.

Op uitdrukkelijke vraag van de klant zal er een beschrijving en eventueel foto’s of film gemaakt worden van het voertuig. Voordat overgegaan wordt tot stalling.

De eigenaar van het voertuig dient ervoor te zorgen dat dit voldoende verzekerd is.

Alle gebruikte kabels en druppelaars moeten voorzien  zijn van het CE keuringsmerk.